Tak jsem nazvala článek, který jsem publikovala poprvé na HR News

Článek je určen vám, které zajímá, jak mít ve firmě či v týmu co nejvíce pracovníků, kteří dávají do své práce nejen své hlavy, ale i svá srdce, kteří udělají i něco nad rámec jejich popisu práce, takových, kterým se říká angažovaní zaměstnanci.

Nedávno se na mě obrátila menší obchodní firma, která chce zvýšit iniciativu svých lidí. Další zákazníci přišli s potřebou nastavit akční plán, jelikož jim vyšel špatně průzkum spokojenosti zaměstnanců. Obě firmy mají něco společného – pracovníci v nich ztrácejí energii, což se odráží na výsledcích. Ve stejném období se objevil nový klient, zapálený pracovník, kterého baví jeho práce a přesto nyní jeví všechny známky vyhoření.

V té chvíli jsem si kladla otázku – jak zajistit vlastně TO, co činí náš výkon dlouhodobě udržitelný? Co je potřeba, abychom měli výsledky a zažívali v práci radost? Spojila jsem své zkušenosti z práce kouče a konzultanta a zdroje v literatuře, které se mi v poslední době – nikoliv náhodou – dostaly do ruky. A tak bych se ráda podělila o náměty k rozvoji naší schopnosti pracovat s vnitřní energií. Odpověď na požadavek mých klientů totiž vypadá jednoduše – pracovníkům chybí energie. Moji klienti vlastně potřebují najít způsoby, jak energii vyvolávat a udržovat. Doba vytváří tlak na neustálý vysoký výkon, úkoly jsou komplexní, časté jsou změny, což je pro člověka energeticky náročné. Už víme, že nemá smysl si namlouvat si, že to někdy bude jiné. A je užitečné i tak dobře fungovat.

Více si přečtěte ZDE