Zdá se, že si ve firmách zvykáme na život v neustálých změnách. Pokud upřeme pozornost na osobní změny, dovolím si zauvažovat. Opravdu si na změny teprve zvykáme nebo je to odedávna přirozený stav věcí? Každé ráno se přece budíme do nového dne, který se vždy do nějaké míry od toho předcházejícího liší. Odvykli jsme si vnímat ty drobné rozdíly. Přestaly být pro náš život důležité tak, jako byly v dávnověku, kdy na vnímání malých rozdílů závisela naše existence…

Domnívám se, že schopnost vidět detaily je pro osobní růst a rozvoj klíčová. Malé rozdíly v našem fungování, komunikaci, práci s lidmi, vedení týmu, mohou způsobit změnu v dosahovaném výsledku. A pokud k nim budeme velmi pozorní, objevíme, čím jsme úspěšní, uvidíme své kvality. Poznáme, co v sobě nosíme, jak projevujeme své já ve světě. Uvědomíme si, kdo jsme, jak fungujeme, pochopíme, co je na světě pro nás to pravé, co nám dává energii, co nám dává smysl. Setkáme se sami se sebou, budeme moci být sami sebou…

Tím už v nás pomalu začíná změna. Můžeme rozšířit možnosti využití toho, co je v nás a odvážně se zamýšlet nad svými hranicemi a jejich posouváním. Tyto zdánlivé drobnosti způsobí náš postupný růst. Tak jako nevidíme každý den, jak se větvičky stromu prodlužují, až si po roce všimneme, že je stromek o 20 centimetrů vyšší. Podobně s odstupem času uvidíme, čeho jsme dosáhli a jak jsme vyrostli.

Mnoho firem dnes hledá, jak trvale dosahovat výsledků a jaké změny k tomu implementovat. Je známé, že v době zavedených procesů závisí další rozvoj a růst na lidech a leaderech. Slýchávám otázku, zda se lze leadership naučit. Domnívám se, že k leadershipu je možné vyrůst. Tuto změnu však nelze udělat skokem. Je zjevné, že když přidáme ke stromku hnojivo a on se rychle zvětší dvakrát, je na tom cosi nezdravého a obáváme se, že takový rostlinný jedinec dlouho nevydrží. Podobně se jeví jako důležité podporovat růst leaderů takovými způsoby, které vedou ke změně postupnými kroky. Aby leadeři rostli a rozvíjeli se zdravě, aby výsledky rozvoje byly trvalé a přinesly firmě očekávané ovoce.