Ráda bych tímto článkem rozšířila povědomí o tématech, se kterými se lidé obracejí na kouče. Článek vyšel poprvé na HR News.

Často se objevují témata výkonová, například klient chce postup v kariéře, být více efektivní, mít lepší výsledky. A je už celkem obvyklé, že pro řešení takové situace je koučování metodou, kterou klienti využívají. K tomuto článku mě inspirovali ale klienti jiní. A sice takoví, kteří už úspěšní a výkonní jsou. Přicházejí s tématy nedostatku motivace, chybí jim nápady, připadají si bez energie, někdy se jedná o počínající vyhoření. Chybí jim spokojenost. To je pak brzdí v kreativitě, ve zlepšování, komplikuje to jejich spolupráci s kolegy.

K čemu je vlastně užitečné mít výsledky a být zároveň opravdu spokojený?
Když se nám to daří, jsme schopni svoji práci dělat dlouhodobě, vydržet v ní motivovaní. I podle studií je takový zaměstnanec více angažovaný, je pak více inovativní, přispívá k dobrému jménu firmy, pro kterou pracuje. Pro leadery je to nezbytností, závisí na tom totiž atmosféra v jejich týmech.

Stále v akci! Co to všechno přináší

V dnešní době je situace v mnoha firmách taková, že se chce rychlý výsledek a stálá aktivita. Lidé, kteří se řadí mezi úspěšné, jsou právě ti, kteří jsou rychlí. Jejich osobnostní charakteristiky zapadají do akčního prostředí. Jsou schopni se dobře a rychle orientovat tam, kde je velké množství podnětů. Umějí se aklimatizovat na situace s vysokým stresem. Organizace oceňují extroverty, kteří jsou schopni pořád reagovat.

Jaká je daň za toto fungování? Lidský organismus se kreativně přizpůsobuje, tak aby se nevyčerpal. Tito lidé tedy se tedy stávají méně citliví, vnímaví, všímaví, věnují méně pozornosti detailům u sebe i v okolí. Aby nebyli zahlcení, zabývají se situacemi nadprahovými – podněty silnými, urgentními, tím, co se jeví jako velmi důležité. Co je stinnou stránkou tohoto znecitlivění / desenzitizace?

Takoví lidé se snadno nudí, takže se snaží, aby se pořád něco dělo. Tím pádem nejen reagují, aktivitu vyhledávají, ale také sami spouštějí. Někdy mají potíž odpočívat. V pozici leaderů jsou nároční, chtějí, aby jejich lidé také byli hodně akční. Často si nedávají prostor na přípravu, na hledání variant a na tvoření, popř. na diskusi o možnostech. Tedy ty činnosti, které jsou užitečné pro to, abychom pracovali spíš promyšleně než více. Oslabuje se schopnost reflexe, tedy zpětného zhodnocení akcí, zviditelnění toho, co se dařilo, a upevnění zkušeností. Lidem kolem nich chybí prostor pro zažití úspěchu a ocenění. Získávají pocit, že nikdy není hotovo. Z toho plyne nespokojenost, únava, demotivace.

Leadeři tohoto typu dávají méně pozornosti a prostoru svým lidem. Na poradách není pauza mezi tématy na reflexi rozhodnutí, je třeba toho hodně stíhat. Více času a důrazu je kladeno na to, co je třeba dělat dál, místo zhodnocení toho, co se už povedlo, reflexi a pochvalu. Leadeři si nevšimnou drobných signálů nespokojenosti svých lidí, nevšímají si toho ani u sebe.

Následky, které má znecitlivění

Vysoce akční lidé, manažeři a firma jsou dobří ve zvládání krizových situací. Znecitlivění / desenzitizace však způsobuje ztrátu schopnosti vidět, že se krize blíží, dlouho předtím než nastane. Představte si to tak, jako když do lodi natéká voda. Když jste méně citliví, nevěnujete pozornost stoupající hladině. Takže jste dlouho v klidu, stále vlastně fungujete jako by se nic nedělo, jedete naplno jako za sucha. A pak si najednou všimnete, že máte vodu po krk. V té chvíli to začnete řešit.

Minulý týden se v sociálních médiích objevila zpráva o pracovnici, která si vzala sick day kvůli obnovení psychických sil. Reakce CEO byla označena za neobvyklou, nicméně lidskou a zdravou a nanejvýš příkladnou. Napsal jí, že je vzorem pro všechny, protože je důležité, aby lidé byli zdraví po všech stránkách, a tudíž schopni vnášet od práce celé své já.

Tento případ ukazuje, že se pracovnici podařilo zůstat k sobě ještě jakž takž citlivá. Dokázala se sama zastavit. Častým případem je však to, že se zastavíme až v případě velké nespokojenosti, únavy, v případě velkých emočních výkyvů či dokonce zdravotních potíží. To už nás zastavuje naše tělo.

Velmi si vážím těch klientů, kteří se v takovém případě obrací na kouče. Prokazují tím, že jsou kompetentní a vědí, že je třeba něco změnit. Jako ta paní, která si vzala sick day.

Je třeba znovu zapnout prožívání

Cesta ke spokojenosti a zdravějšímu, lepšímu životu, vede přes obnovu vlastní citlivosti. Proč to? Abychom si všimli, že voda stoupá, že se něco děje a uměli s tím něco dělat dřív, než nastane krizovější situace. Abychom se uměli lépe ladit na potřeby svoje, svých lidí, abychom pracovali promyšleněji a nikoliv více.

Co pro sebe a své lidi tedy můžete udělat sami?

  1. Vytvořte volný prostor – přestávky, mezery mezi jednáními, zařaďte v agendě meetingu mezery mezi tématy.
  2. Pěstujte zdravé návyky ve svém životě – jezte pomalu a vědomě, dělejte si po meetingu osobní poznámky (shrnutí, poznatky, postřehy), zvedněte se a projděte po dokončeném úkolu, dopřejte si několik hlubokých nádechů a výdechů mezi úkoly.
  3. Naučte se věnovat pozornost sobě, svém organismu. Všímejte si cíleně, co se ve vás děje, když řešíte určité téma. Tím si udržujete schopnost vnímat právě to, že začala v lodi stoupat voda. Vlastně vše, co posiluje propojení mysli a těla vám pomáhá udržovat citlivost k vjemům z okolí. Pěstujete tím schopnost být přítomen, což je zásadní kvalita osobního leadershipu.
  4. Aktivně uzavírejte témata tak, abyste zcela přepnuli pozornost na téma nové. Zařaďme si chvíli na reflexi, abych se dokázali dobře přeladit a přepnout. Uvědomujme si, kde jedna akce končí, snažme se o nějaké uzavření. Pomoci si lze i fyzicky tím, že změníme místnost, popř. židli v místnosti. Je to jako když se u počítače snažíme, aby neběželo příliš mnoho procesů na pozadí, které berou kapacitu disku.
  5. Buďte ve výše uvedeném příkladem pro své lidi, aktivně je veďte k tomutéž a vytvářejte pro to podmínky.

Pokud vás to láká pracovat na sobě více, tak abyste byli dlouhodobě výkonní a spokojení, můžete si najít rozvojovou skupinu nebo kouče, který vás v hledání spokojenosti podpoří. Vaše spokojenost se promítne do všech oblastí života, pokud jste manažer, ovlivní i váš tým v dobrém slova smyslu.

A co vy?

Jak se vám daří se zastavovat? Co se vám osvědčuje, abyste zůstali „teď a tady“ a pořád neběželi?
Na jaké překážky jste narazili?
Budu ráda, když zanecháte komentáře, a když budete na sobě chtít pracovat, ráda se s vámi sejdu.