Jací klienti mě vyhledávají? Co jim spolupráce přináší? Co mě vedlo k tomu, že se se svými klienty zabývám změnami? Podívejte se na video o spolupráci k výsledkům a spokojenosti.