Tímto článkem chci rozšířit povědomí o tom, co to vlastně je týmové koučování, jak probíhá, jaké podmínky nastavit aby bylo užitečné. Článek vyšel poprvé na HR News.

Možná se už někteří z vás pozastavují nad smyslem tohoto článku. K tématu mě přivedly dvě věci:

 1. Jsem kouč, realizuji projekty týmového koučování. Před pár lety jsem si vyrazila do zahraničí na trénink Gestalt v organizacích a tam jsem se naučila, jak lze s týmy pracovat, aby lidé opravdu vnášeli do práce hlavy a srdce. To, jak pracovali britští kolegové, pro mě bylo nové a inspirativní.
 2. Několik nedávných setkání se zákazníky mě inspirovalo také. Jednalo se o HR z větších firem, které jsou obvykle o nějaký krok vpřed ve využívání metod práce se zaměstnanci. A přesto je tam týmové koučování nepřítomné, nebo zcela v začátcích. Viděla jsem takto dokonce označovat i tréninky soft skills.

Článek chci také věnovat jako inspiraci těm, kteří:

 • uvažují o tom, jak dosáhnout lepších týmových výsledků
 • potřebují, aby jejich tým prošel změnou
 • chtějí podpořit aktivitu členů týmu a rozvinout inovativní myšlení
 • si uvědomují, že v dnešní době rychlých změn a komplexních úkolů je třeba přinášet výjimečné a kreativní přístupy k práci

Co je týmové koučování
Pojďme na téma o týmovém koučování – jak jinak – tak trochu koučovsky. Tedy na začátku si nastavme kontext, rámce toho, o čem vlastně mluvíme.

Podle diskuse s klienty se za týmové koučování na trhu označuje cokoliv, čeho se účastní tým, či někdy dokonce jakákoliv skupina lidí z jedné firmy. Hm… Ono to může být koučování, proč ne. Ale týmové?

Pro zarámování tohoto termínu si dovolím zdůraznit dvě slova, která název tvoří:

 • Týmové. Této rozvojové aktivity se účastní skupina lidí, která už funguje nebo potřebuje fungovat jako TÝM. Znamená to, že k výsledku se dostanou společným úsilím, každý může přispět a být užitečný, na každém záleží.
 • Koučování. Profesionál, který s týmem bude pracovat, nebude dodávat trénink soft skills nebo outdoor trénink. Nestačí, že si pod jeho vedením lidé poskytnou zpětnou vazbu (nechávám na vaší fantazii, co to znamená). Je třeba opravdu toho, kdo umí koučovat. V ideálním případě mám nějaký trénink speciálně v týmovém koučování.

K čemu vede týmové koučování?
Odpověď na tuto otázku nám zároveň trochu prozradí, jak týmové koučování používat, aby to opravdu k něčemu bylo. Mojí zkušeností je, že týmovým koučováním lze pracovat na zcela měřitelných, vyčíslitelných parametrech. Nejde tedy jen o to, aby lidem bylo spolu v práci dobře.

Pokud je dobře definované zadání, pak lze získat toto:

 • tým a jeho členové si objasní, čeho potřebují opravdu dosáhnout, aby se dostali k naplnění zadání
 • tým pracuje na tom, jak všeho dosáhnout, otevírají se nové možnosti řešení, která dříve nebyla viditelná
 • tým porozumí tomu, jaké má typické vzorce chování. Tak se účastníci dovědí, co jim pomáhá dostat se k potřebným výsledkům a jaké limity tým má, jaké překážky potřebuje zdolat.
 • každý účastník si uvědomí a pojmenuje svůj osobní příspěvekke změně, kterou tým potřebuje udělat.

Kouč respektuje týmovou dynamiku (o té by měl něco vědět), aby podpořil vztahy v týmu. Ty tvoří vždy základ pro efektivnější spolupráci (o tom v jiných článcích). Kouč provede tým komunikačními překážkami a usnadňuje jejich řešení. Líbí se mi metafora, kterou jsem získala od zkušené systemické týmové koučky z Belgie – je to jako by kouč pomáhal hladkým vedením nití tkát týmový koberec, prostě kouč podporuje, aby mezi jednotlivými členy týmu vznikaly dobré vazby.

Jaké zásady dodržet?
Doporučuji se držet zásad, které podpoří návratnost investice vložené do týmového koučovávní:

 1. Vyberte si dodavatele, který je vzdělaným koučem, a který ví něco o týmové dynamice
  V týmu vládne komplikovanější změť vztahů, jejichž rozvoj je základním stavebním kamenem týmového koučování. Zde například zkušenost s vedením soft skills tréninku opravdu nestačí, přidaná hodnota se v takovém případě snižuje.
 1. Neočekávejte rychlé změny v krátkém čase – stejně jako koučování individuální je i zde třeba nastavit opakovaná kratší setkání
  V žádném případě nečekejte, že změna nastane poté, co tým jednorázově vycestuje mimo firmu na den či dva. Často jsem se s tímto formátem setkala u klientů, a ti pak říkali – týmové koučování? Hm, víme, to jsme tu měli, po něm to byla euforie, ale pak to vyšumělo…
 1. Zapojte se aktivně do tvorby dobrého užitečného zadání (stejně jako se tvoří pro individuální koučování, a to včetně měřitelných výsledků)
 2. Týmové koučování může navázat na některé diagnostické metody, protože ty samy o sobě (ani po doplnění rozborem a zpětnou vazbou) pro změnu nestačí

Dobře navržený a realizovaný projekt týmového koučování přinese opravdové výsledky. Lidé dají do práce nejen svoje hlavy, ale budou do ní nosit svá srdce. Lepšími vztahy se dostanou k lepším výsledkům.

 A co vy?
Jaké zkušenosti máte s týmovým koučováním? Co se osvědčilo vám? Na jaké překážky jste narazili? Budu ráda, když zanecháte komentáře, popř. se s vámi ráda nad týmovým koučováním osobně sejdu.